Organizacja i zarządzanie


Działalność operacyjna
Innowacyjne podejście do rozwiązywania zagadnień zarządczych w firmie oraz doświadczenie naszych doradców pozwalają na wdrażanie efektywnych zmian w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Ich celem jest redukcja kosztów oraz poszukiwania przyspieszenia wzrostu firmy.
Zakres naszych usług obejmuje:
•    Projekty typu "costreduction" - restrukturyzacja operacyjna i finansowa.
Realizacja etapów restrukturyzacji:

o    Ocena sytuacji - szczegółowa analiza problemów, z którymi boryka się przedsiębiorstwo oraz właściwa diagnoza,
o    Przygotowanie projektu restrukturyzacji - wskazanie niezbędnych zmian, które gwarantują rozwiązanie problemów przedsiębiorstwa,
o    Wdrożenie przygotowanego projektu,
o    Nadzorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie i controlling wprowadzonych procedur, norm i zasad działania,
o    Okresowy monitoring zgodności z przyjętymi założeniami procesu kierowania firmą.

•    Controlling i budżetowanie
Kolejnym aspektem naszej działalności jest opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania i controllingu.

W ramach tej działalności wykonujemy:
o    Przeprowadzenie audytu aktualnego stanu systemu budżetowania i raportowania zarządczego
o    Określenie struktury organizacyjno-funkcjonalnej podmiotu,
o    Określenie stopnia zależności funkcyjnych poszczególnych działów i stanowisk,
o    Określenie aktualnych rodzajów przychodów i kosztów dla poszczególnych komórek organizacyjnych,
o    Opracowanie projektu systemu budżetowania i raportowania zarządczego wraz z modyfikacją planu kont.
 
Doskonałość  organizacyjna
Modelowanie struktur organizacyjnych, czyli lepsze dopasowaniu ludzi i ich kompetencji do realizacji zadań i strategii firmy, istotnie wpływa na efektywność działalności firmy. Dla osiągnięcia pełnej efektywności biznesowej konieczna jest analiza takich konkretnych aspektów, jak np. podział pracy w ramach danej organizacji czy rozpiętość kierowania.
W ramach doskonalenia modelu funkcjonowania firmy wykonujemy:
•    Reorganizacje i zmiany struktury organizacyjnej
•    Procesy i procedury – wdrażanie konkretnych rozwiązań
•    Integrację działalności oraz organizacji po transakcjach fuzji i przejęć.

Referencje

 

 

Reorganizacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o.

 

 

Project Management konsolidacji działalności laboratoryjnej w Grupie LOTOS

 

Opracowanie schematu obiegu dokumentów finansowych w LOTOS Oil S.A.

 

Analiza, modelowanie i optymalizacja procesów inwestycji i remontów dla ENERGA ES Sp. z o.o.

 

Sporządzenie kart stanowisk pracy- na zlecenie ENERGA Hydro Sp. z o.o.

 

Prace związane z przeprowadzeniem audytu organizacyjnego oraz doradztwem w zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej – na zlecenie ENERGA Hydro Sp. z o.o.

 

Analizy stanu i propozycji zmian organizacji w LOTOS Kolej Sp. z o.o. wraz z weryfikacją Regulaminu Organizacyjnego.

 

Zidentyfikowanie głównych procesów oraz zmapowanie grupy procesów technologicznych- na zlecenie Eko Dolina Sp. z o.o.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. [x] ZAMKNIJ