Konsolidacje


Doradzamy naszym Klientom w  procesach konsolidacyjnych  – od opracowania koncepcji konsolidacji, po przeprowadzenie procesu i zmierzenie jego efektów.

Zakres naszych usług obejmuje:

Prace przygotowawczo-koncepcyjne

1.    Analiza stanu obecnego.
2.    Opracowanie koncepcji konsolidacji:
•    analiza zasadności przeprowadzenia procesu,
•    analiza ścieżek transformacji ze stanu obecnego do stanu po konsolidacji z rekomendacją optymalnego wariantu,
•    analiza formalno-prawna (propozycja organizacyjna),
•    analiza możliwych rozwiązań dotyczących zatrudnienia w konsolidowanych podmiotach,
•    opracowanie harmonogramu kluczowych zdarzeń w projekcie.
3.    Biznes plan projektu konsolidacji:
•    określenie strategicznych założeń działalności,
•    przedstawienie propozycji organizacyjnych,
•    sformułowanie założeń prognozy finansowej,
•    opracowanie strategii podatkowej,
•    skonstruowanie projekcji finansowych.
4.    Wycena wskazanego majątku.

Przeprowadzenie procesu

1.    Ustalenie technik i konsolidacji majątku, umów handlowych i poza handlowych oraz należności i zobowiązań.
2.    Opracowanie - zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa - wzorów dokumentów korporacyjnych i wzorów powiadomień, projektu umowy zakupu udziałów/zcp.
3.    Udział w negocjacjach.
4.    Wsparcie w ustaleniu technik m.in.:
•    przekazania dokumentów (dot. m.in. pracowników i majątku),
•    wejścia w stronę umów (handlowych i poza handlowych) w miejsce zakupywanych podmiotów,
•    przeniesienia praw z posiadanych licencji, certyfikatów, zezwoleń i innych uprawnień,
5.    Monitorowanie terminów formalnych i wynikających z  przyjętego harmonogramu działań.
6.    Określenie czynności związanych z administrowaniem realizacją zawartych umów zakupu Spółki i/lub zcp.
7.    Koordynacja ww. elementów składowych procesu konsolidacji.
 

 

 

Referencje

 

Koncepcja biznesowa reorganizacji handlu paliwami w Grupie LOTOS dla LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

 

Przygotowanie procesu konsolidacji Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. i Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

 

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. [x] ZAMKNIJ